حریم خصوصی

RAVITOON Privacy Policy
This page is about the rules, terms of use and privacy policy of the Ravitoon application.We are committed to protecting the privacy of your Ravitoon application.

This policy determines how the information received from the user is handled.

If you decide to use our Services, your Privacy Policy (as a user and user of the Raviton App Services) is set out in this Privacy Policy and you agree to it. We will try to provide you with enough information so that you can make an informed decision about using our services as well as some of the information we receive from you, such as: name and phone number. Collection and use of information To create a better and more complete experience in using the Raviton application services, we collect some of your information entered by you and use it for some application services.

Importantly, we only collect information that we deem necessary to use the Services.

permissions

Below you can see the list of requested permissions in our application:

• External Storage

Due to the fact that in some services, such as downloading video content and offline use of services, storage of downloaded files is required, this access is received from the user.

The security of your information is maintained on our secure servers and we will protect this data as an asset that must be protected to the maximum.

Marketing operations

The marketing team is always analyzing some data in order to examine the demands of customers so that it can provide appropriate services according to the interests and needs of the customer.

This information may be collected by some other companies (through third party products) and may include Google play ID, Push Notification ID, AD ID, Device Name, Phone Brand, etc.

Public Announcements We may update policy and privacy content as services expand. This action will be notified immediately on this page.

Contact us If you have any questions or suggestions for us, please contact us via support email at [email protected]

سیاست حفظ حریم خصوصی راویتون

این صفحه مربوط به قوانین ، شرایط استفاده و سیاست حفظ حریم خصوصی (privacy policy) اپلیکیشن راویتون می باشد.

ما متعهد به حفاظت از حریم شخصی کاربران اپلیکیشن راویتون هستیم.

این خط مشی نحوه‌ی رفتار با اطلاعات دریافتی از کاربر را تعیین می‌کند.

اگر تصمیم به استفاده از خدمات ما گرفته‌اید، شیوه‌های حفظ حریم خصوصی شما (به عنوان کاربر و استفاده کننده از خدمات اپلیکیشن راویتون) در این خط مشی رازداری توضیح داده شده است و شما با توجه به آن موافقت خود را اعلام می‌کنید. ما سعی خواهیم کرد که اطلاعات کافی را در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید در مورد استفاده از خدمات ما و همچنین در مورد برخی اطلاعات دریافتی از شما مانند: نام و شماره تلفن تصمیم آگاهانه بگیرید. جمع آوری و استفاده از اطلاعات برای ایجاد یک تجربه بهتر و کامل تر در استفاده از خدمات اپلیکیشن راویتون ، ما برخی از اطلاعات شما را که توسط خودتان وارد شده است را جمع‌آوری و برای برخی از خدمات اپلیکیشن از آنها استفاده می‌کنیم.

نکته مهم این که، ما فقط اطلاعاتی را جمع آوری می‌کنیم که برای استفاده از خدمات ضروری می دانیم.

مجوزها

در زیر می توانید لیست مجوزهای درخواستی در اپلیکیشن ما را مشاهده کنید:

• ذخیره سازی در External Storage

باتوجه به اینکه در برخی خدمات همانند دانلود محتوای تصویری و استفاده آفلاین از خدمات نیاز به ذخیره سازی فایل های دانلود شده می باشد ، این دسترسی از کاربر دریافت می شود.

امنیت اطلاعات شما در سرورهای امن ما نگهداری می‌شود و ما از این داده‌ها به عنوان دارایی‌های که باید حداکثر حفاظت از آنها وجود داشته باشد ، محافظت خواهیم کرد.

عملیات بازاریابی

تیم بازاریابی به منظور بررسی خواسته‌های مشتریان همواره در حال آنالیز برخی داده‌ها است تا باتوجه به علایق و نیازهای مشتری بتواند خدمات مناسبی ارایه دهد.

این اطلاعات ممکن است از طرف برخی شرکت‌های دیگر (through third party products) جمع‌آوری ‌شود و می‌تواند شامل Google play ID, Push Notification ID, AD ID, Device Name, Phone Brand, و غیره باشد.

اطلاعیه عمومی با توجه به گسترش خدمات ممکن است محتوای مربوط به خط مشی و حریم خصوصی را به روز رسانی کنیم. این اقدام بلافاصله در این صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

تماس با ما اگر سوال یا پیشنهادی برای ما دارید لطفا از طریق ایمیل بخش پشتیبانی به آدرس [email protected] با ما در تماس باشید.

اسکرول به بالا